Piotr Tytoń

Specjalista ds. zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich. Dyplomowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego. Coach ACC ICF, Certyfikowany HR Business Partner, DiSC Trainer & Facylitator.

 20 lat doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych ( menedżer, dyrektor zarządzający) oraz jako HR Business Partner odpowiedzialny między innymi za rekrutacje, budowanie i rozwój zespołów, realizacje celów biznesowych firmy, rozwój pracowników kontrole i nadzór działów produkcyjnych i handlowych.

 Od kilku lat zajmuje się wsparciem firm w zakresie poprawy efektywności osobistej liderów - kadry średniego i wysokiego szczebla oraz członków zespołów poprzez warsztaty i szkolenia, sesje coachingu i mentoringu, konsultacje i testy osobowościowe DISC. Pracuje z firmami średniej i dużej wielkości z różnych branż.

Doświadczenie szkoleniowe

W ramach szkoleń dla menadżerów

 • Zarządzanie zespołem

 • Skuteczna komunikacja interpersonalna

 • Asertywność

 • Delegowanie zadań

 • Zarządzanie sobą w czasie

 • Zarządzanie zmianą

 • Autoprezentacja i wystąpienia biznesowe

W ramach szkoleń dla członków zespołów

 • Współpraca w zespole

 • Poprawna komunikacja i przepływ informacji w zespole

 • Efektywność osobista: zarządzanie sobą w czasie i skuteczne planowanie zadań

 • Strategia stawiania i osiągania celów

 • Profesjonalna prezentacja produktowa

 • Sprzedaż

 • Obsługa klienta

Uprawnienia/ wykształcenie:  Akredytowany międzynarodowy Coach ACC ICF, Dyplomowany Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego, Certyfikowany HR Business Partner, Everything DiSC Trainer & Facilitator.