Jak menadżer może wykorzystać Excel w swojej pracy? X zastosowań

Microsoft Excel to narzędzie, po które sięga się w biznesie bardzo często. Ale czy wiesz, że może posłużyć nie tylko do tworzenia tabelek z danymi? Ten program niesie za sobą bardzo duży potencjał dla osób na stanowiskach kierowniczych. Zobacz, jak może się przydać Excel w pracy menadżera.

Excel dla menadżera: sposób na łatwy dostęp do potrzebnych informacji

Osoby na stanowiskach menadżerskich na co dzień mierzą się z ogromną ilością danych dotyczących funkcjonowania firmy. Dotyczą one np. zasobów materiałowych, wydatków i przychodów, spraw kadrowych czy sprzętu wykorzystywanego w działalności. Bardzo trudno byłoby je przyswoić i przetworzyć bez dodatkowego wsparcia w zakresie IT.

Aby je uzyskać, nie zawsze trzeba inwestować w kosztowne narzędzia z obszaru ERP. W wielu przypadkach wystarczy dobrze wykorzystany potencjał Microsoft Excel. Dla menadżera to narzędzie może być ogromną pomocą w zebraniu wszystkich danych w jednym miejscu, ich uporządkowaniu oraz analizowaniu. Oprogramowanie pozwala na bardzo zaawansowane przetwarzanie informacji i przedstawianie ich w przyjaznych i przejrzystych raportach.

Dzięki temu menedżer ma lepszą kontrolę nad tym, co dzieje się w firmie lub dziale, za który jest odpowiedzialny. Może też bardziej świadomie podejmować decyzje biznesowe i administracyjne.

Czytaj też: 7 zasad skutecznego zarządzania projektami

Microsoft Excel dla menadżera: wygodne zarządzanie budżetem

Odpowiednio przygotowany arkusz kalkulacyjny dla menadżera staje się przejrzystą informacją o budżecie. Dostarczy zarówno informacje o dostępnych środkach, jak i poziomie wydatków. Pozwoli też szybko określić, na co zostały przeznaczone pieniądze i czy jest to zgodne ze strategią wytyczoną przez kierownictwo.

Co ważne, Excel pomoże zautomatyzować aktualizację danych dotyczących budżetu. To kwestia przygotowania odpowiednich formuł i makr, które to umożliwią.

Excel dla menadżera: wsparcie w kontroli postępów w realizacji planów

Zadaniem kierowników poszczególnych działów, jak i menadżerów wyższego stopnia jest monitorowanie postępów zespołów oraz pracowników w realizacji celów biznesowych w określonych przedziałach czasowych. Najczęściej „rozliczenie” następuje po miesiącu, ale zdarzają się także plany tygodniowe czy 6-miesięczne.

Postępy można łatwo śledzić i monitorować za pośrednictwem arkuszy kalkulacyjnych. Dane mogą być tu zaprezentowane zarówno w formie tabel, jak i wykresów, które zobrazują progres poszczególnych osób, działów, a także całego zespołu.

Arkusze kalkulacyjne a zarządzanie projektami

Arkusze kalkulacyjne dla menadżera to również narzędzie przydatne przy zarządzaniu projektami. W tabelach można m.in. oznaczać kolejne etapy realizacji poszczególnych zadań, przypisywać je konkretnym członkom zespołu i „pilnować deadline’ów”. Przejrzysta forma graficzna sprawia, że bardzo łatwo jest wychwycić wszelkie opóźnienia w realizacji planu i szybko na nie zareagować.

Excel dla menadżerów: zaawansowane raporty to nie problem

Excel to również potężne narzędzie analityczne, przy pomocy którego możesz „wytropić” zależności pomiędzy pozornie niezwiązanymi ze sobą danymi. Arkusze kalkulacyjne pozwalają na szybkie tworzenie pogłębionych raportów – także na potrzeby prezentacji dla zespołu.

Aby jednak można było przeprowadzić przy jego pomocy bardziej zaawansowane obliczenia statystyczne, trzeba wykorzystać szerszy zakres funkcji oprogramowania. Są to m.in. funkcje logiczne, matematyczne, statystyczne, informacyjne czy formuły tablicowe. Należy również mieć świadomość technik pracy z bazami danych w Excelu.  

Szkolenie z Excela dla menadżerów – sposób na zdobycie niezbędnych umiejętności

Przytoczone powyżej przykłady jasno pokazują, jak szeroki potencjał drzemie w Excelu dla menadżera. A to dopiero czubek góry lodowej!

Trzeba jednak pamiętać, że do wykorzystania bardziej zaawansowanych funkcjonalności tego oprogramowania są potrzebne wiedza i umiejętności. Trudno jest je sobie przyswoić samodzielnie – choćby z uwagi na rozległość opcji dostępnych w MS Excel i stopień ich skomplikowania. Dlatego najlepszym sposobem na poszerzenie kompetencji w tym obszarze jest uczestnictwo w szkoleniu poświęconemu temu zagadnieniu.

Na przykład na szkoleniu „Excel w pracy menadżera” dowiesz się:

  • na czym polega zaawansowana edycja danych z wykorzystaniem zagnieżdżania bibliotek funkcji,

  • jak śledzić błędy w Excelu i eliminować je,

  • w jaki sposób efektywnie tworzyć bazy danych i pracować z nimi – m.in. poprzez stosowanie filtrów;

  • jak tworzyć i edytować zaawansowane tabele w Excelu, które są podstawą analityki biznesowej.

Wiedza, którą możesz zdobyć nawet online, może znacząco ułatwić radzenie sobie z zadaniami menadżerskimi na co dzień. Warto więc rozważyć zapisanie się na szkolenie z tego zakresu.